FAQ

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Alle gezonde, sociale en vruchtbare honden in de juiste leeftijdscategorie zijn van harte welkom om mee te doen als ouderhond bij Cupidog. Zowel rashonden als kruisingen kunnen als ouderhond toegelaten worden. Honden die lijden aan een erfelijke ziekte, last hebben van extreme uiterlijke kenmerken (zoals bijvoorbeeld een te korte neus) of door een andere ziekte niet gezond zijn, worden uitgesloten. Ook het karakter van de hond is van belang. Agressieve of angstige honden zijn niet geschikt als ouderdier.

Een kandidaat ouderhond is nog niet officieel goedgekeurd door de Cupidog-commissie. De hond staat wel op de website, maar mag nog niet deelnemen aan het fokprogramma. Een baasje kan zijn hond opgeven als kandidaat ouderhond wanneer hij nog geen gezondheidsverklaring van de dierenarts heeft, maar wel de vragenlijst en foto's heeft ingestuurd. Op deze manier staat de hond alvast op de site en kunnen andere baasjes reageren. Wanneer ook de gezondheidsverklaring wordt ingestuurd en er door de commissie akkoord is gegeven, wordt de hond een goedgekeurde ouderhond. Het icoon naast de naam van de hond op de cupidogspagina geeft het verschil aan tussen kandidaat (grijs loepje) en een goedgekeurde ouderhond (groen vinkje). 

Cupidog hanteert een minimumleeftijd waarop honden ingezet mogen worden. Pas als de hond volgroeid is, is goed te zien of de hond gezond is en geschikt om mee te fokken. Onder de 25 kilo lichaamsgewicht mogen zowel reuen als teven vanaf  de leeftijd van 18 maanden worden aangemeld. Voor teven en reuen boven de 25 kilo is deze leeftijdsgrens 24 maanden. Dit komt omdat grote honden vaak later volgroeid zijn.  

De maximumleeftijd voor een teef bij het eerste nestje is t/m 6 jaar. Voor een teef boven de 25 kg die al eerder een nestje heeft gehad, geldt een maximumleeftijd van 7 jaar. Voor een lichtere teef die al eerder een nestje heeft gehad, geldt een maximumleeftijd van 8 jaar. Voor een reu geldt geen maximumleeftijd.

Om ervoor te zorgen dat de genen in de hondenpopulatie divers blijven, mag elke hond maximaal vier keer worden ingezet als ouderhond. Dit geldt zowel voor reuen als voor teven. Daarnaast geldt er een wettelijke bepaling dat tussen twee opeenvolgende nesten van een teef minimaal één jaar moet zitten.

Zonder de bijdrage van een reu worden er uiteraard geen pups geboren. Cupidog is daarom op zoek naar leuke, gezonde reuen. Wil je ons helpen de malafide hondenhandel tegen te gaan en de gezondheid van de Nederlandse hond te verbeteren? Lijkt het je leuk om later misschien een pup van jouw reu te hebben? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de website. Je kunt er ook nog een leuk zakcentje aan overhouden.

Op de site vind je onder Cupidogs alle foto's met informatie van de aangemelde honden. Bij de honden staat vermeld of het gaat om een reeds goedgekeurde ouderhond, of dat het gaat om een kandidaat ouderhond. Cupidog brengt alleen baasjes in contact van goedgekeurde ouderhonden waarbij de match tussen de honden is goedgekeurd door de Cupidog-commissie. In geval van een goedgekeurde ouderhond kan je bij Cupidog aangegeven dat je interesse hebt, wij nemen dan contact op met het baasje. Bij wederzijdse interesse gaat de Cupidog-commissie onderzoeken of de match op basis van gedrag en genetica verantwoord is, of dat het raadzaam is om aanvullende (DNA-)testen aan te vragen. Wanneer de commissie akkoord is, worden de contactgegevens uitgewisseld en kan je een afspraak inplannen met het baasje van de betreffende reu of teef.

Bij een kandidaat ouderhond is het baasje nog niet langs de dierenarts geweest voor de gezondheidsverklaring en mag dan ook nog niet fokken via Cupidog. Mocht je interesse hebben in een match met een kandidaat ouderhond dan kan je dit aangeven bij Cupidog. Wanneer er sprake is van wederzijdse interesse en de eigenaar van de kandidaat ouderhond gaat naar de dierenarts voor de gezondheidsverklaring wordt de match in behandeling genomen bij Cupidog. Zodra de kandidaat ouderhond is goedgekeurd kan het contact worden gelegd.

Heb je zelf al een leuke partner voor je hond in gedachten? Zorg er dan voor dat hij of zij ook wordt aangemeld als ouderhond. Onze Cupidog-commissie controleert de match en dan kan het daten beginnen!

Met Cupidog willen we het aanbod van gezonde, goed gesocialiseerde pups vergroten. Het DNA van de honden binnen een ras lijkt erg veel op elkaar. De kans dat er een erfelijke aandoening tot uiting komt bij pups geboren uit honden van hetzelfde ras is dan ook groter dan wanneer de ouders van verschillende rassen afkomstig zijn. Kruisingen hebben een grotere genetische diversiteit, en daardoor een kleinere kans op erfelijke afwijkingen dan rashonden. Om deze reden worden er bij Cupidog uitsluitend kruisingen gefokt en mag je hond niet gekruist worden met een hond die voor 50 procent of meer uit hetzelfde ras bestaat. Dit wordt beoordeeld op basis van herkomst-onderzoek. De genetische cirkel van Parker wordt gebruikt om te zien in welke mate twee verschillende (ras)honden genetisch verwant zijn. Voor gezonde honden is diversiteit in genen nodig. Het is daarom verstandig voor een match te kiezen tussen honden van verschillende kleuren uit deze cirkel. Wanneer je een hond kiest die van dezelfde kleur komt als jouw hond, dan is de kans groot dat dezelfde erfelijke ziektes aanwezig zijn. In geval van een match wordt met behulp van de RashondenWijzer gekeken of er gezamenlijke erfelijke ziektes voorkomen. In dat geval zijn aanvullende genetische testen noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn voor de eigenaren van de honden. Cupidog zal uiteindelijk beoordelen of de door jou gekozen match verantwoord is.

Cirkel van Parker

 

Heupdysplasie is een vervelende erfelijke aandoening, die veel leed kan veroorzaken. Of een hond HD ontwikkelt, is naast zijn genetische basis ook afhankelijk van zijn dieet en bewegingspatroon. Met name bij jonge honden spelen deze factoren een grote rol! Om de kans op HD te verkleinen, heeft Cupidog een aantal maatregelen genomen:

  • Voor grote honden (zwaarder dan 25 kg) geldt een minimumleeftijd van 2 jaar voor deelname. Tegen die leeftijd is HD beter te diagnosticeren. 
  • Bij alle honden wordt naar de patiëntenhistorie gevraagd, en er wordt een volledig orthopedisch onderzoek gedaan door een dierenarts. Bij twijfel zijn aanvullende onderzoeken – zoals röntgenfoto’s van de heupen of een second opinion van een specialist –verplicht. Het kan zijn dat de hond wordt uitgesloten van deelname.
  • Er worden bij Cupidog uitsluitend kruisingen gefokt. Doordat de ouderhonden genetisch van elkaar verschillen, is de kans op een erfelijke aandoening kleiner.
  • Bij bepaalde combinaties ouderhonden zijn heupfoto’s vereist voordat de combinatie wordt goedgekeurd door de Cupidog-commissie.
  • Zowel de fokker als de nieuwe puppyeigenaar krijgen voorlichting over de juiste voeding en beweging om de kans op ontwikkeling van HD te verkleinen.
  • Alle pups worden gevolgd in hun ontwikkeling. Als er toch HD ontstaat bij pups, moeten de ouderhonden gekeurd worden door een specialist voordat zij opnieuw mogen deelnemen.

Er zijn verschillende methoden om met behulp van röntgenfoto’s de diagnose heupdysplasie te stellen. De huidige röntgendiagnostiek wordt uitgevoerd volgens de FCI-beoordeling (Fédération Cynologique Internationale). Deze methode bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de heupen, en wordt gebruikt door de Raad van Beheer. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat via deze methode een deel van de honden met een genetische aanleg voor HD niet wordt gevonden. Ook is gebleken dat het huidige screeningsprogramma van de FCI er niet voor heeft gezorgd dat HD minder voorkomt.

Een andere methode is de PennHIP-methode. Hiermee kun je al op jonge leeftijd een inschatting maken van de losheid van de heupen. Dit heeft een hoge voorspellende waarde voor een mogelijke aanleg voor heupdysplasie. Deze methode blijkt nauwkeuriger in het identificeren van honden met een genetische aanleg voor HD. Door onderzoekers wordt verwacht dat er met behulp van de PennHIP-methode wél een populatie gecreëerd kan worden waarbinnen HD een stuk minder vaak voorkomt, maar dit kan nu nog niet worden aangetoond.

Aangezien het PennHip-onderzoek aanzienlijke kosten voor de eigenaar met zich meebrengt, terwijl nog niet wetenschappelijk is bewezen dat deze methode het aantal honden met HD daadwerkelijk vermindert, heeft Cupidog besloten de PennHipp-methode wel aan te bevelen voor ouderhonden, maar vooralsnog niet te verplichten. Een verplichting voor aanvullend onderzoek naar de heupen geldt wel voor ouderhonden waarbij uit de ziektegeschiedenis of het orthopedisch onderzoek signalen komen die op HD kunnen wijzen. De Cupidog-commissie eist ook nader onderzoek van de heupen als er twee honden gekruist worden van verwante rassen waarbij HD voorkomt.

De fokcombinaties worden beoordeeld door dierenartsen. Indien nodig schakelen zij de hulp in van een geneticus of een gedragsdeskundige, zodat er zowel voldoende kennis van klinische ziektekunde, diagnostiek, genetica als gedrag aanwezig is.

Voor het welzijn van de honden en om de kans op erfelijke afwijkingen bij pups te verkleinen, worden alleen gezonde honden toegelaten tot het fokprogramma. De gezondheid en de ziektegeschiedenis van de ouderhond worden gecheckt door middel van de gezondheidsverklaring. Cupidog verschaft een standaard-gezondheidsverklaring die door de eigen dierenarts dient te worden ingevuld.

Bij Cupidog ondersteunen we de fokkers met een team van ervaren dierenartsen, gedragsdeskundigen en twee ervaren fokkers. Uitgebreide informatie met advies over de dekking, zwangerschap, de bevalling en het socialiseren van de pups wordt aan elke fokker gegeven. Daarnaast biedt Cupidog per mail of telefonisch begeleiding voor ondersteuning en aanvullende vragen. Voor handelingen die moeten worden uitgevoerd door een dierenarts, zoals het afnemen van de gezondheidstesten, een drachtecho of vaccinatie van de pups, verwijzen wij naar de eigen dierenarts of een specifieke specialist indien van toepassing. De kosten van de aanvullende testen zijn voor de fokker, evenals de kosten die gemaakt worden bij de eigen dierenarts.

Een nestje pups van jouw hond is natuurlijk hartstikke leuk om een keer mee te maken. Het is wel belangrijk dat je weet waar je aan begint. De pups zullen in totaal ongeveer acht weken bij je in huis zijn en gedurende deze periode al je liefde en aandacht nodig hebben.

Meestal verlopen zwangerschap en bevalling bij een hond zonder problemen. Helaas kan het ook misgaan, en in een gering aantal gevallen kan er bijvoorbeeld een keizersnede nodig zijn om de pups gezond op de wereld te brengen. Dit brengt extra dierenartskosten met zich mee. Wanneer je teefje te veel pups heeft gekregen, na de bevalling te weinig melk produceert of gewoon te weinig moederinstinct heeft, moeten de pups worden bijgevoerd: dit betekent in het begin elke 2-3 uur (ook ‘s nachts) een flesje geven.

Als de pups een week of vier oud zijn, kunnen ze zelfstandig gaan eten. Andere voeding betekent dat de moederhond de poep en de plas van haar pups niet meer zal oplikken. Tijd voor zindelijkheidstraining! Vanaf nu ben je regelmatig aan het schoonmaken. De pups beginnen in deze fase ook te blaffen, dus houd rekening met je buren. Wat zullen zij ervan vinden?

Een goede socialisatie is een belangrijke basis voor honden met een stabiel karakter. Het is de taak van de fokker om daarmee te starten en ervoor te zorgen dat de pups gewend raken aan geluiden, mensen, kinderen en andere dieren. Je leert hier alles over tijdens de fokkerscursus. Na acht weken is het moment gekomen om afscheid te nemen van de pups. Kun je dat emotioneel aan? Ook dat moet je jezelf afvragen.

Tegenover die extra belasting staat natuurlijk dat een nestje pups ontzettend gezellig en bevredigend kan zijn. En de kopers van jouw pups zullen blij zijn dat ze gezonde en goed gesocialiseerde dieren hebben.

Ben je na het bovenstaande nog steeds enthousiast, dan ben jij misschien wel geschikt als fokker! Je kan er een aardig zakcentje aan overhouden, maar bedenk ook dat als het tegenzit, je misschien wel verlies draait. Beschik je over voldoende tijd, ruimte, een flinke dosis liefde en geduld, en ben je in het bezit van een sociale en gezonde hond, dan ben je van harte welkom bij Cupidog!

Om het welzijn en de gezondheid van de moederhond en pups zo goed mogelijk te waarborgen, wordt aan alle beginnende fokkers gevraagd om nog voor het eerste nestje geboren is, deel te nemen aan een cursus. Er zijn verschillende locaties waar dit kan (Martin Gaus Academie bijvoorbeeld). Het is ook mogelijk om via Cupidog een cursus te volgen. Hierbij wordt informatie verschaft over de dracht, de geboorte en gezondheid van de pups, over wettelijke bepalingen en het begeleiden van het socialisatieproces van de pups. Fokkers ontvangen een lijst met benodigdheden. Op deze manier kan de socialisatie, waarvan opgroeien in huiselijke kring een belangrijk onderdeel is, zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Een teef wordt gemiddeld twee keer per jaar loops. De loopsheid duurt ongeveer 21 dagen en begint met wat bloedverlies. Dit houdt gemiddeld zo’n 10 dagen aan. Er zijn ook teven die nauwelijks vloeien, of die zichzelf zo goed schoonhouden dat het nauwelijks merkbaar is dat ze vloeien. De vulva is tijdens de gehele loopsheid gezwollen. 

De eerste week is de teef nog niet geïnteresseerd in een reu. Tussen dag 9 en dag 13 vindt meestal de eisprong plaats, en dan zal de teef wel interesse tonen.

Het beste is om haar twee keer met de reu te laten daten: tussen de 9e en de 11e dag en tussen de 11e en de 13e dag. Let wel: geen enkele teef heeft dezelfde hormonale cyclus.

Wil je zeker weten wanneer de teef het meest vruchtbaar is, dan kun je een bloedonderzoek (progesteron-bepaling) bij je dierenarts laten doen. Hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden, maar de kans dat de dekking slaagt is groter.

Om de kans op een geslaagde dekking te vergroten is het gebruikelijk dat de teef naar het huis van de reu komt, en niet andersom. Een teef kan namelijk agressiever zijn op eigen terrein en daardoor de dekking niet toelaten. De reu zal in zijn eigen omgeving meer ontspannen zijn. Laat de honden niet te lang spelen van tevoren, de kans bestaat dat de reu dan te moe wordt en geen puf meer heeft om te dekken.

Het kan handig zijn om de honden alvast een keer kennis te laten maken voor de teef loops is. Als het niet klikt tussen hen, zal het waarschijnlijk ook niet klikken als de teef loops is. In zo’n geval kan je beter op zoek gaan naar een andere match.

Wanneer de teef haar eisprong heeft, zal ze in de meeste gevallen de reu accepteren. Ze zal haar staart opzij doen en haar achterwerk tonen, zodat de reu haar kan dekken. Belangrijk is dat beide eigenaren erbij blijven en de honden vasthouden, zodat die elkaar niet kunnen bezeren. Wil een dekking uiteindelijk toch niet lukken, of wil je sowieso graag begeleiding bij de dekking, dan kan er een dekmeester worden ingeschakeld.

Na de dekking vindt er een zogenaamde ‘koppeling’ plaats: de reu heeft zwellichamen in zijn penis, waardoor de honden na de ‘daad’ gemiddeld tien à twintig minuten met hun achterwerken aan elkaar vast blijven zitten. Dit is normaal, dus schrik niet! Het is belangrijk om de dieren nu met rust te laten. Uiteindelijk komen ze weer los van elkaar.

NB Ook als er geen koppeling plaatsvindt, is het mogelijk dat de dekking is geslaagd.

Let erop dat je teef niet per ongeluk ook door een andere reu gedekt wordt. Het is mogelijk dat een teef van meerdere reuen zwanger wordt!

dekking

 

Of het karakter van een reu verandert na het dekken, verschilt per hond. Er zijn eigenaren die inderdaad een gedragsverandering opmerken nadat hun hond voor het eerst gedekt heeft. Doordat het dekken meestal een fijne ervaring is, zal de reu gemotiveerd zijn om het gedrag te herhalen. Het kan dus dat hij op zoek gaat naar loopse teefjes, en dat hij daardoor minder goed gehoorzaamt en sneller is afgeleid. Maar als de verhouding baas-hond duidelijk is en de hond goed onder appel staat, is de kans op karakterverandering na het dekken klein.

Vanaf ongeveer de 25e dag na de dekking kan je dierenarts met behulp van een echo pups waarnemen, en dus zien of je teef drachtig is. Verschijnselen van dracht als dikke tepels en het slepen met knuffels hoeven er niet op te wijzen dat de teef zwanger is; deze symptomen zie je ook als een hond schijnzwanger is.

Het komt regelmatig voor dat een teef na een loopsheid symptomen heeft van een zwangerschap: dit noemen we een schijnzwangerschap.  Honden stammen namelijk af van de wolf, en de wolf is een roedeldier. In een wolvenroedel krijgt alleen het alfateefje – de hoogste in rang – nestjes pups. De andere teven in dezelfde roedel verzorgen deze pups ook en worden daarom schijnzwanger zodat ook zij de pups melk kunnen geven. Hierdoor kan het alfateefje haar werk weer doen: de roedel leiden! Het is dus een heel natuurlijk proces. Schijnzwangerschap kan optreden na de loopsheid, maar ook bijvoorbeeld na een mislukte dekking. De ene teef heeft er meer last van dan de andere. De symptomen komen overeen met een normale zwangerschap: gewichtstoename, nesteldrang, dikke tepels, melkproductie, verminderde eetlust, gedragsveranderingen. Wil je zeker weten dat je hond drachtig is en niet schijnzwanger, dan kun je rond dag 25 na de laatste dekking een echo laten maken. Je eigen dierenarts kan je dan ook adviseren wat te doen wanneer blijkt dat je teef schijnzwanger is.

De dracht duurt gemiddeld 63 dagen, gerekend vanaf de dag van de eisprong. Vanaf ongeveer 5 weken dracht is het verstandig om je teef wat meer rust te gunnen. Ook moet ze in deze periode gaan wennen aan de plek waar ze straks zal gaan werpen. Gebruik hiervoor een geschikte werpkist met kranten of een schone deken, en zet deze op een rustige, tochtvrije en warme plek. Via Cupidog zijn werpkisten en warmtelampen tegen een vergoeding te leen. Vanaf de 5e week van de dracht neemt de energiebehoefte toe en moet je je hond geleidelijk meer gaan voeren. Ongeveer 15 procent per week extra, oplopend tot ongeveer anderhalf keer haar normale hoeveelheid voeding. Wanneer de pups geboren zijn en je hond melk geeft, heeft zij de meeste energie nodig. Hoeveel precies hangt af van je teef en van het aantal pups dat ze heeft gekregen. Geef je hond tijdens het laatste deel van de dracht en tijdens de zoogperiode een goede puppyvoeding. Meng dit in de eerste dagen met haar oude voeding.

Wil je graag iemand spreken tijdens de bevalling, dan is dat uiteraard mogelijk. Je kunt contact opnemen met je eigen dierenarts of met de spoedarts naar wie je wordt doorverwezen. Het is ook mogelijk om van tevoren af te spreken dat je via Cupidog contact op kunt nemen met een ervaren fokbegeleider.

De kans dat de moederhond komt te overlijden of om een andere reden niet meer voor de pups kan zorgen, is gelukkig erg klein. Maar het kan helaas gebeuren… Ook kan het zijn dat jij als fokker door omstandigheden niet langer voor het nest kan zorgen. In zulke gevallen biedt Cupidog ondersteuning bij het vinden van goede opvang voor het nest.

Een pup nemen, doe je niet in een opwelling. Cupidog ondersteunt de fokkers bij het vinden van een passend baasje voor elke pup. Wil of kan de nieuwe eigenaar toch niet langer voor de pup zorgen? In dat geval biedt Cupidog door middel van haar netwerk ondersteuning bij het vinden van een nieuw baasje.

Voor de eigenaar van een teef

Geld verdienen is geen goede drijfveer om te starten met het fokken van honden. Rijk ga je er niet van worden. Als alles goed gaat met de moeder en het nest kom je uit de kosten en hou je er een leuk zakcentje aan over.

Het advies-verkooptarief per pup is €500,- tot €750,-. Gemiddeld heeft een hond zo’n zes pups. Kleinere honden krijgen vaak kleinere nesten. De kosten die je maakt per nest zijn afhankelijk van meerdere aspecten. Hieronder geven we twee rekenvoorbeelden van verschillende situaties.
Let op! De meeste bedragen zijn een schatting. Ga naar je dierenarts voor de exacte tarieven. Afhankelijk van de combinatie van de ouderhonden kan het zijn dat de Cupidog-commissie om aanvullende onderzoeken vraagt – zoals bijvoorbeeld een DNA-onderzoek – alvorens tot goedkeuring over te gaan. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Houd daarnaast altijd rekening met onverwachte uitgaven, zoals bijvoorbeeld voor een keizersnede.

Nest 1: kleine teef met 4 pups bij dierenarts A
     

Opbrengsten

Opbrengsten

Aantal

Totaal

Verkooptarief per pup

 650,00

4

           2.600,00

       

Kosten per nest eigenaar kleine Teef bij dierenarts A

Kosten €

Aantal

Totale kosten€

Gezondheidscontrole dierenarts

                     35,00

1

35

Kosten inschrijving Cupidog

 15,00

1

15

Fokkerscursus

                    15,00

1

15

dekvergoeding reu inclusief reiskosten

                   80,00

1

80

Echo onderzoek dracht

                  50,00

1

50

Werpkist en kraampakket

                   80,00

1

80

Ontworming, chip, vaccinatie en paspoorten per pup

                   85,00

4

340

Identificatiebandjes, bijvoeding per pup

                   10,00

4

40

Cupidog certificaat per pup

                  65,00

4

260

Bezoekkosten (koffie/thee) per nest

                   15,00

1

15

       

Totaal kosten

   

            930,00

       

Resultaat nest 1

            € 1.670,00

   

 

Nest 2: grote teef met 6 pups bij dierenarts B
     

Opbrengsten

Opbrengsten

Aantal

Totaal

Verkooptarief per pup

                    550,00

6

           3.300,00

       

Kosten per nest eigenaar grote teef bij dierenarts B

 Kosten

Aantal

Totale kosten

Gezondheidscontrole dierenarts

                    50,00

1

50

Kosten inschrijving Cupidog

                   15,00

1

15

Bezoek specialist voor goedkeuring combinatie

               250,00

1

250

Fokkerscursus

               225,00

1

225

dekvergoeding reu inclusief reiskosten

                 250,00

1

250

Echo onderzoek dracht

                    45,00

1

45

Werpkist, warmtelamp en kraampakket

                 150,00

1

150

Ontworming, chip, vaccinatie en paspoorten per pup

                   70,00

6

420

Identificatiebandjes, bijvoeding per pup

                    20,00

6

120

Extra bezoek dierenarts met pup

                    75,00

1

75

Cupidog certificaat per pup

                    65,00

6

390

Bezoekkosten (koffie/thee) per nest

                   25,00

1

25


Totaal kosten

     
     

        2.015,00

Resultaat nest 2

              1.285,00

   
 
Voor de eigenaar van een reu

Voor de gezondheidscheck ga je naar je eigen dierenarts. De kosten hiervan variëren per dierenarts, maar houd rekening met een bedrag tussen de €25,- en €50,-. Nadat je hond is goedgekeurd als ouderhond, betaal je voor plaatsing op de website van Cupidog €15,-. Je krijgt hiervoor toegang tot de Cupidog-datingsite met gescreende mogelijke partners, advies van de Cupidog-commissie met betrekking tot de juiste match, en toegang tot het afgeschermde deel van de site.

Het is de gewoonte dat de eigenaar van de teef aan de eigenaar van de reu een dekvergoeding betaalt. De hoogte hiervan is afhankelijk van wat jullie afspreken. Dit kan bijvoorbeeld €100,- zijn of gelijkstaan aan het verkoopbedrag van een pup. Je kunt in plaats van een dekvergoeding ook afspreken dat je een pup krijgt, gratis of met korting. Cupidog levert hiervoor een standaardcontract aan. Hierin worden ook afspraken opgenomen voor als de dekking niet gelukt is.

De dekvergoeding die je vraagt, kan per combinatie variëren. Voor goedkeuring van bepaalde combinaties tussen ouderdieren kan de Cupidog-commissie aanvullende onderzoeken eisen, zoals een DNA-test. De kosten van de testen zijn voor de eigenaar van de hond. Het is denkbaar dat je in geval van zulke kosten een hogere dekvergoeding vraagt.

Er is op dit moment een grote vraag naar pups in Nederland. Veel pups worden hierdoor zowel legaal als illegaal uit het buitenland geïmporteerd. Deze malafide hondenhandel willen we met onze datingsite Cupidog een halt toeroepen. Op dit moment staan er al mensen op de wachtlijst voor een Cupidog-pup. Cupidog zal, naast een goede fokbegeleiding, tevens alle hulp bieden die nodig is om ervoor te zorgen dat alle pups een goed thuis krijgen.

Cupidog is inmiddels gelanceerd, en de inschrijving van ouderhonden is geopend. Heb je interesse, dan nodigen we je van harte uit om je hond aan te melden!

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld nemen we contact met je op. Je kunt in dit gesprek je voorkeuren aangeven voor het type reu of teef dat je zoekt voor je hond. Op de site kun je de goedgekeurde én kandidaat ouderhonden bekijken. Heb je zelf al een leuke partner voor je hond in gedachten? Zorg er dan voor dat hij of zij ook wordt aangemeld. Onze Cupidog-commissie controleert of de match verantwoord is.

Bij Cupidog gunnen we uiteraard elke hond, jong en oud, een goed thuis. Helaas zijn de honden die in de Nederlandse asielen zitten vaak minder geschikt voor de meeste mensen. Er zitten relatief veel Staffords en herdersachtige honden, vaak met gedragsproblemen. Dit zijn doorgaans niet de honden waar een familie naar op zoek is. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gezonde leuke kruisingen in het asiel al binnen enkele weken een baasje hebben. Wat we met Cupidog willen bereiken is het tegengaan van de malafide hondenhandel. Veel pups komen daar nu vandaan. Mensen die op zoek zijn naar een gezonde, sociale pup willen we met Cupidog een beter alternatief bieden. Maar we raden iedereen aan eerst in het asiel te kijken.

Er is sprake van een groeiende import van zwerfhonden uit landen als Spanje en Griekenland. In Nederland zijn er ruim honderd stichtingen die zich hiervoor inzetten. Hierbij gaat het regelmatig om mishandelde, verwaarloosde of zieke dieren. Het is goed dat deze veelal (jong-)volwassen honden onderdak vinden. Ze hebben vaak wel extra aandacht nodig en een baasje met veel tijd, ervaring en geduld. Deze honden zijn helaas niet geschikt voor iedereen; ze kunnen angstig zijn, krijgen soms andere gedragsproblemen en zijn daardoor vaak niet makkelijk in gezinnen met kinderen te plaatsen. 

Ondanks het ontzettend goede werk van deze stichtingen, komt er maar een klein deel van de 150.000 honden die per jaar in Nederland verkocht worden via hen. De voornaamste oorzaak is dat mensen een pup willen en zonder het te weten, overgeleverd zijn aan de vaak malafide hondenfokkers. Cupidog richt zich op mensen die een gesocialiseerde pup willen en is geen concurrentie voor de stichtingen die buitenlandse honden importeren. Overweegt u een herplaatser? Download dan het gratis Handboek Herplaatsingshonden voor tablets: http://handboek.hondenbescherming.nl

Cupidog is onderdeel van Stichting Dier&Recht. De stichting heeft statutair geen winstoogmerk. Wij vragen enkel een vergoeding voor de onkosten van het project. Cupidog is dus geen commerciële organisatie en er wordt geen winst uitgekeerd.