Over Dier&Recht

Cupidog is een initiatief van de stichting Dier&Recht. Dier&Recht heeft als doel dieren zowel individueel als gezamenlijk te beschermen in de ruimste zin van het woord. Ze behartigt – via het recht – hun belangen in onze maatschappij, waarbij de intrinsieke waarde en het welzijn (naar dierenmaatstaven!) van de dieren uitgangspunt zijn. Daarnaast streeft Dier&Recht ernaar de samenleving bewuster te maken van het (ontbreken van) dierenwelzijn, en van de negatieve gevolgen van de exploitatie van dieren voor het milieu.

De stichting tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen: onderzoek naar wetgeving en handhaving, en mogelijke verbetering daarvan; onderzoek naar dierenwelzijn; voorlichting; het ondersteunen van betrokkenen op juridisch gebied; het voeren van rechtsgedingen. Waar nodig wordt samenwerking met andere organisaties gezocht.

Sinds mei 2017 kan aan de doelstelling toegevoegd worden: zorg dragen voor een aanbod van gezonde honden in Nederland en – bij gebleken succes – ook buiten Nederland.

De inspanningen van Dier&Recht hebben in 2011 geleid tot de ontwikkeling van de RashondenWijzer. Deze informatieve website heeft inmiddels meer dan twee miljoen bezoekers getrokken en wordt door veel dierenartsen geraadpleegd. Mede dankzij de stichting bestaat er sinds 2014 een wet waarin voor fokkers de inspanningsverplichting is vastgelegd om gezonde gezelschapsdieren te fokken (artikel 3.4 Besluit houders van dieren). Dier&Recht heeft diverse rechtszaken gewonnen tegen malafide fokkers, gezorgd voor spraakmakende jurisprudentie, rechtszaken aangespannen tegen de overheid, meegewerkt aan vragen in de Tweede Kamer, op sociale media diverse campagnes voor de rashonden gevoerd, en is talloze malen op televisie en radio geweest en aangehaald door kranten en andere media.

Helaas is Dier&Recht er niet in geslaagd een einde te maken aan het fokken van zieke (ras)honden. Niet verwonderlijk, gelet op de geringe omvang van de stichting en de grote macht van de partijen die verbeteringen tegenhouden. Met Cupidog willen we bijdragen aan een structurele verandering bij het fokken van honden.